راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر امام خميني به ADB
چهارشنبه 11 خرداد 6,000,000
پنجشنبه 12 خرداد 6,500,000
چهارشنبه 18 خرداد 3,350,000
پنجشنبه 19 خرداد 3,700,000
چهارشنبه 25 خرداد 3,700,000
پنجشنبه 26 خرداد 3,700,000
چهارشنبه 1 تير 4,400,000
پنجشنبه 2 تير 4,000,000
چهارشنبه 8 تير 4,500,000
پنجشنبه 9 تير 4,000,000
چهارشنبه 15 تير 4,500,000
پنجشنبه 16 تير 4,200,000
چهارشنبه 22 تير 4,500,000
پنجشنبه 23 تير 4,200,000
چهارشنبه 29 تير 4,500,000
پنجشنبه 30 تير 4,200,000
چهارشنبه 5 مرداد 4,500,000
چهارشنبه 12 مرداد 4,500,000
چهارشنبه 19 مرداد 4,500,000
چهارشنبه 26 مرداد 4,500,000
چهارشنبه 2 شهریور 4,500,000
چهارشنبه 9 شهریور 4,500,000
چهارشنبه 16 شهریور 4,500,000
چهارشنبه 23 شهریور 4,500,000
چهارشنبه 30 شهریور 4,500,000