راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران امام خميني به تاشکند
یکشنبه 19 آذر 11,420,000
یکشنبه 26 آذر 10,440,000
یکشنبه 3 دی 10,440,000
یکشنبه 10 دی 10,440,000
یکشنبه 17 دی 15,565,000
یکشنبه 24 دی 15,565,000