راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر امام خميني به تفليس
پنجشنبه 21 مهر 900,000
جمعه 22 مهر 1,300,000
دوشنبه 25 مهر 2,800,000
سه شنبه 26 مهر 2,800,000
پنجشنبه 28 مهر 2,500,000
جمعه 29 مهر 2,700,000
دوشنبه 2 آبان 3,500,000
سه شنبه 3 آبان 4,000,000
پنجشنبه 5 آبان 3,500,000
جمعه 6 آبان 4,000,000
دوشنبه 9 آبان 3,500,000
سه شنبه 10 آبان 4,000,000
پنجشنبه 12 آبان 3,500,000
جمعه 13 آبان 4,000,000
دوشنبه 16 آبان 3,500,000
سه شنبه 17 آبان 4,000,000
پنجشنبه 19 آبان 3,500,000
جمعه 20 آبان 4,000,000
دوشنبه 23 آبان 4,000,000
سه شنبه 24 آبان 4,000,000
پنجشنبه 26 آبان 4,000,000
جمعه 27 آبان 4,000,000
دوشنبه 30 آبان 4,000,000