راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر مسقط به مشهد
یکشنبه 3 تير 6,100,000
سه شنبه 5 تير 4,900,000
جمعه 8 تير 5,600,000
یکشنبه 10 تير 6,470,000
سه شنبه 12 تير 5,700,000
جمعه 15 تير 6,470,000
یکشنبه 17 تير 6,470,000
سه شنبه 19 تير 6,470,000
جمعه 22 تير 6,470,000
یکشنبه 24 تير 6,470,000
سه شنبه 26 تير 6,470,000
سه شنبه 2 مرداد 10,998,000
سه شنبه 9 مرداد 10,845,000
سه شنبه 16 مرداد 10,845,000
سه شنبه 23 مرداد 10,845,000
جمعه 26 مرداد 10,845,000
یکشنبه 28 مرداد 10,845,000
سه شنبه 30 مرداد 10,845,000
جمعه 2 شهریور 10,845,000
یکشنبه 4 شهریور 10,845,000
سه شنبه 6 شهریور 10,845,000
جمعه 9 شهریور 10,845,000