راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر نجف به امام خميني
جمعه 1 بهمن 1,000,000
شنبه 2 بهمن 0
یکشنبه 3 بهمن 880,000
دوشنبه 4 بهمن 890,000
سه شنبه 5 بهمن 0
چهارشنبه 6 بهمن 1,086,000
پنجشنبه 7 بهمن 0
جمعه 8 بهمن 1,365,000
شنبه 9 بهمن 0
یکشنبه 10 بهمن 1,380,000
دوشنبه 11 بهمن 1,395,000
سه شنبه 12 بهمن 0
چهارشنبه 13 بهمن 1,370,000
پنجشنبه 14 بهمن 0
جمعه 15 بهمن 1,890,000
شنبه 16 بهمن 0
یکشنبه 17 بهمن 1,790,000
دوشنبه 18 بهمن 2,700,000
سه شنبه 19 بهمن 0
چهارشنبه 20 بهمن 2,700,000
پنجشنبه 21 بهمن 0
جمعه 22 بهمن 2,750,000
شنبه 23 بهمن 0
یکشنبه 24 بهمن 2,700,000
دوشنبه 25 بهمن 2,680,000
سه شنبه 26 بهمن 0
چهارشنبه 27 بهمن 2,500,000
پنجشنبه 28 بهمن 0
جمعه 29 بهمن 2,590,000
شنبه 30 بهمن 0